Нашите цели


Ние сме екип от специалисти, в областта на дизайна, инструменталната екипировка, оптиката, електрониката, металолеенето, светодиодите, реализиращи най-добрите идеи в областите, в които работим.
Работим за създаване на цялостна гама от продукти за индустриално осветление. Ние търсим технически решения, водещи до максимализиране продължителността на живота на крайните продукти. Съчетаваме в работата си функционалност и дизайн, с минимализиране на компромисите и в двете насоки.
» Проектиране и реализиране на проекти свързани с цялостната подмяна на досега съществуващото конвенционалното осветление със светодиодно такова, изпълнявайки всички норми и стандарти за осветеност.
» Безкомпромисно качество и параметри съобразени с конкретните нужди и изисквания на клиентите ни.
» Максимално гаранционно и след гаранционно обслужване на създадените продукти.
» Коректност и професионализъм спрямо всички наши партньори и колеги.

» Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, под акредитация на БСА

Какво предлагаме?

Комбинацията от иновативни идеи, съчетани с изпитани технологични практики и решения, като залог за разработването и производството на висококачествени продукти на световно ниво. Безкомпромисност по отношение на качеството на влаганите материали. Светодиодно осветление от последно поколение със широкоспектърно приложение в: складове, промишлени халета, открити площадки, кариери, бензиностанции, търговски обекти, паркове, спортни площадки и съоръжения, зелени площи, гаражи и паркинги.
» Гаранция от 5 години за всеки продукт.
» Екологично чисти продукти и 100% рециклиране.
» Богат асортимент от продукти и гъвкави клиентски решения.
» Професионално отношение и отговорност към всеки проект


 
 
 

„Индъстриал лайтинг“ ЕООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Наименованието на проектно предложение е „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по договор № BG16RFOP002-2.073-11041-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал, за българските микро и малки предприятия, за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаква се постигане на положителен ефект, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Общата стойност на проекта е 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. - европейско и 1 500.00 лв. - национално съфинансиране. Началната дата на изпълнение на проекта е 01.02.2021 г., като той следва да приключи до 01.05.2021 г.
Благодарение на получената безвъзмездна финансова помощ, дружеството ще успее да запази доставчиците, клиентите и партньорите си и да продължи да развива дейността си.

Услуги

В "Индъстриал лайтинг" предлагаме богата гама от допълнителни услуги необходими за изпълнението на вашите проекти

Проектиране

- Проектиране на осветление от професионални проектанти с цел покриване на европейските норми и стандартите за осветеност;
- Проектиране на осветителна електрическа инсталация, ситеми за управление и икономия.

Дизайн

- по предварително зададен проект ;
- по ваша идея;
- по ваш чертеж;
- по изисквания за преработка на съществуващ модел.

Производство

- Механична обработка по индивидуална поръчка
- Разпробиване на отвори
- Навиване на резби
- Прахово или други видове боядисване
- Асемблиране на крайният продукт
- Поставяне на маркировка и опаковане
- Тестване на готовото изделие
- Транспортиране до крайният клиент

Инсталиране

- Инсталиране със специализирана техника;
- Тестване на цялата електрическа система;
- Тестване на цялата осветителна система.

Партньори

Очакваме Вашите запитвание и поръчки на адресите, описани по-долу. Ще се радваме да Ви бъдем полезни!
Официален вносител за България сме на изброените фирми.
Ако имате интерес, към някои от продуктите им, не се колебайте да се обърнете към нас.

Представители

BENELUX – Office
Industriele Verlichting Dels
Адрес: Nobellaan 13, 4622 AH Bergen op Zoom, Холандия
Е-поща: industrieverlichting31@hotmail.com
Телефон: +31 658 831492
Contact person: г-н М. Стетич

© 2020 Индъстриал лайтинг ЕООД